Жаңадан келген әдебиятлар

Шежире

Опубликовано

Жиемуратов О.
Шежире [Электрон ресурс] : қосықлар, поэма, мақалалар / Отар Жиемуратов. – Нөкис : Авангард-Баспа, 2021. – 89 бет
Kalit so`zlar: Ўатан, устирт, халқым, миллетим,

Annotasiya: “Шежире” автордын екинши қосықлар топламы. Топламдағы қалеген қосықты алып, таллап корсетиўимиз мумкин. Қосықлар буған жуўап бериўге ылайық.

шежире