Жаңадан келген әдебиятларОқыў қолланбалар

Қарақалпақ тилиниң түсиндирме сөзлиги

Опубликовано

4С(КК)
Т 52

Қарақалпақ тилиниң түсиндирме сөзлиги. 4 томлық [Электрон ресурс] . Том 2. Г-К : К-көзсизлик : Сөзлик / тузувчи Р. Есемуратова, М. Қалендеров . – Нөкис : Қарақалпақстан, , 1984. – 375 б. – 10000 нусқа
Kalit so`zlar: қысқартыў, белги, алфавит

Annotasiya: Усынылып отырған төрт томлық «Қарақалпақ тилиниң түсиндирме сөзлигиниң» II томы қалың журтшылыққа: тилшилер менен әдебиятшыларға, илим, мәденият, баспа сөз хызметкерлерине, муғаллимлерге, студентлерге, мектеп оқыўшыларына, сондай-ақ, қарақалпақ тилин өз бетинше үйрениўшилерге арналады.

КК тилинин тусиндирме созлиги 2-том (1)