Жаңадан келген әдебиятларОқыў қолланбалар

Әдептаныў

Опубликовано

Базарбаев Ж.
Әдептаныў [Электрон ресурс] : оқыў қолланба / Жуманазар Базарбаев, Қ. Дәўлетова . – Нокис : Билим, 1992. – 248 б. – ISBN 5-7698-0430-0 : 40,56 сўм
BBK
87.817е7
Kalit so`zlar: ийман, сақыйлық, сабырлылық, нәпси

Annotasiya: Бунда сиз жәмийет ҳәм адам ҳаққында әййемнен қәлиплескен көз-қараслар тийкарында жаңаша ой-пикирлер илмий дәлилленген жуўмақлар менен танысасыз.

Базарбаев Ж. -Адептаныу. 1992