Сабақлықлар

O`zbek adabiyoti tarixi (XVI-XIX asr I yarmi)

Опубликовано

83.3
J-92
Jumaxo`ja N. A.
O`zbek adabiyoti tarixi (XVI-XIX asr I yarmi) [Электрон ресурс] : Darslik / Nusratullo Ataullo o`g`li Jumaxo`ja; O`zbekiston Respublikasi oliy va o`rta maxsus ta`lim vazirligi (Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o`zbek tili va adabiyoti universiteti). – Toshkent : Noshir, 2019. – 432 бет : Shartli bosma tabog`i: 27 ; 60х84 1/16. – 300 nusxa. – ISBN 978-9943-5484-6-6
UDK
821.512.133.09(091)
BBK
83.3g(5O`)ya73
Kalit so`zlar: Xeva muhiti, Gulxaniy, Mashrab, Farog`iy

Annotasiya: Darslikda adabiy muhit, yangicha talqinlar havola etilgan.

Jumaxo'ja N. - O'zbek adabiyoti tarixi. 2019