Без рубрикиЖаңадан келген әдебиятларСабақлықлар

Odam fiziologiyasi

Опубликовано

Nuritdinov E.
Odam fiziologiyasi [Электрон ресурс] : Darslik / Eshon Nuritdinov; O`zbekiston Respublikasi Oliy va O`rta maxsus talim vazirligi. – Toshkent : Aloqachi, 2005. – 508 bet : 57,75 b.t. ; Bichimi 60×84. – Adadi 1000
Kalit so`zlar: Qon, gemoglobin, leykotsit, yurak, nafas, o`pka, pnevmotoraks,

Annotasiya: Mazkur darslik jismoniy tarbiya va jismoniy madaniyat bakalavr va magistrlari uchun mo4ljallangandir. Ushbu «Odam fiziologiyasi» nomi bilan yaratilgan yangi darslik faqat yuqorida keltirilgan mutaxassislik uchungina yaroqli bo‘lmasdan, balki undan tashqari biologiya, pedagogika va tibbiyot yo‘nalishlarida ham bakalavr va magistrlar tayyorlanishida ham zaruriy o ‘quv adabiyoti sifatida ishlatilishi mumkin.

odam fiziologiyasi