Жаңадан келген әдебиятларОқыў қолланбалар

Ehtimollar nazariyasi va matematik statistika

Опубликовано

Abzalimov R. R.
Ehtimollar nazariyasi va matematik statistika [Электрон ресурс] : O’quv qo’llanma / R. R. Abzalimov; O’zbekiston Respublikasi Oliy va O’rta maxsus talim vazirligi. – Toshkent : O’zbekiston faylasuflari milliy jamiyati, 2008. – 144 b. – ISBN 978-9943-319-61-5
BBK
22.171
Kalit so`zlar: Beyes formulalari, dispersiya, asimmetriya, ekstsess

Annotasiya: O’quv qo’llanmada “Ehtimollar nazariyasi va matematik statistika” ning asosiy bo’limlari bo’yicha nazariy ma’lumotlar keltirilgan.
Ehtimollar nazariyasi