Жаңадан келген әдебиятларСабақлықлар

Lingvistikalıq táliymatlar tariyxı

Опубликовано

Abdinazimov Sh. N.
Lingvistikalıq táliymatlar tariyxı [Text] : Sabaqlıq / Shamshetdin Najimovich Abdinazimov, тақризчи M. Qudaybergenov, M. Ayımbetov . – No`kis : Bilim, 2018. – 208 b. – ISBN 978-9943-4443-8-6
Kalit so`zlar: Hind til bilimi, Qıtay til bilimi, Yapon til bilimi, Grek-rim til bilimi

Annotasiya: «Lingivistik ta’limotlar tarixi» fani — Qoraqalpoq davlat universiteti magistratura bosqichi «Lingvistika (Qoraqalpoq tili)» mutaxassisligida o‘qitiladigan asosiy fanlarning biri. Darslik magistratura bosqichi «Lingvistika (Qoraqalpaq tili)» mutaxassisligining davlat ta’lim standarti va namunabiy o‘quv rejasiga mos tayyorlangan.

Abdinazimov Sh. Lingvistikaliq ta`lim