Жаңадан келген әдебиятларСабақлықлар

Anatomiya II-jild

Опубликовано

28.706
A-63

Anatomiya II-jild [Электрон ресурс] : Darslik / A. Ahmedov [va boshq.]; O`zbekiston Respublikasi oliy va o`rta maxsus ta`lim vazirligi (O`zbekiston Respublikasi Sog`liqni saqlash vazirligi). -2-jild. – Toshkent : Excellent Poligraphy, 2020. – 416 бет : Shartli bosma tabog`i: 26,0 ; 60х84 1/16. – 100 nusxa. – ISBN 978-9943-993-55-6
UDK
611.01(075.8)
BBK
28.706
Kalit so`zlar: orqa miya, o`rta quloq, teri hosilalari

Annotasiya: Ikkinchi kitobda siydik-tanosil apparat, bezlar, yurak qon tomirlar tizimi va boshqa ma`lumotlar kiritilgan.

Axmedov A. - Anatomiya 2-jild 2020