Жаңадан келген әдебиятларСабақлықлар

Ekonomikaliq teoriya

Опубликовано

65.01
E-37

Ekonomikali’q teoriya [Электрон ресурс] : woqi`wli`q / Sh. Sh. Shodmonov [va boshq.]; Wo`zbekistan Respublikasi joqari` ham worta arnawli bilimlendiriw ministrligi. Berdaq ati`ndagi` Qaraqalpaq ma`mleketlik universiteti. – No`kis : Qaraqalpaqstan, 2014. – 640 bet : 60×84 ; 40.0 baspa tabaq. – 500 nusqa. – ISBN 978-9943-4258-3-5
UDK
33(575.172)(075)
BBK
65.0
Kalit so`zlar: bazar ekonomikasi`, monopoliya, baha

Annotasiya: Bul woqi`wli`q joqari` woqi`w wori`nlari`ni`n` studentlerine arnalg`an boli`p, jan`a a`wlad woqi`wlig`i sipatinda jazi`lg`an.
shodmonov - ekonomikaliq teoriya 2014