Жаңадан келген әдебиятларОқыў қолланбалар

Ha`reketli woyi`nlar ha`m woni` woqi`ti`w metodikasi`

Опубликовано

Xojaev P.
Ha`reketli woyi`nlar ha`m woni` woqi`ti`w metodikasi` [Электрон ресурс] : woqi`w qollanba / P. Xojaev, K. Raximqulov, B. Nigmanov ; O`zbekistan Respublikasi` joqari` ha`m orta arnawli` bilimlendiriw ministrligi. – No`kis : Bilim, 2014. – 172 bet : 10,75 baspa tabaq ; 60×84 format. – Nusqasi` 186 dana. – ISBN 978-9943-4190-1-8
UDK
372.363(075)
BBK
74.267
Kalit so`zlar: Basketbol, to`reshilik

Annotasiya: Ha`reketli woyinlar woqiw qollanbasi` dene ta`rbiyasi bag`darlamasi` talaplari`na sa`ykes ra`wishte ka`sip-wo`ner kollejleri ushi`n tayarlang`an.

2) Xojaev P. - Hareketli oyinlar ham oni oqitiw metodikasi, Bilim 2014