Оқыў қолланбалар

Tarixiy geografiya va kartografiya

Опубликовано

63.2
S-21
Saidboboyev Z.
Tarixiy geografiya va kartografiya [Матн] : O`quv qollanma / Zokirjon Saidboboyev, мухаррир Sh. Kamoliddinov; тақризчи K. To`xtabekov, A. Egamberdiyev; мухаррир I. T. Nishanbayeva ; O`zbekiston Respublikasi oliy va o`rta maxsus ta`lim vazirligi . – Toshkent : Shafoat Nur Fayz, 2020. – 160 bet : Sartli bosma tabog`i: 10 ; 60х84 1/16. – 200 nusxa. – ISBN 978-9943-6739-2-2
UDK
911(575.1)(075.8)
BBK
63.2(5O`)ya73
Kalit so`zlar: O`rta osiyo, Mo`g`il, Chig`atoy, Amir Temur

Annotasiya: O`quv qo`llanmada tarixiy geografiya va tarixiy kartografiya fanlarining shakillanishi va taraqqiyot masalalari ilmiy adabiyotlar doirasida yoritilgan.
Saidboboyev Z. - Tarixiy geografiya. 2020 oquv qollanma