Оқыў қолланбалар

Logika

Опубликовано

87.4
B-49
Berdimuratova A. K.
Logika [Text] : Sabaqli`q / Alima Qarlibaevna Berdimuratova, мухаррир E. Z. Nuriddinov ; O`zbekiston Respublikasi` joqari` ha`m orta arnawli` bilimlendiriw ministrligi . – No`kis : Bilim, 2018. – 256 b.. – 200 nusqa. – ISBN 978-9943-5059 : 61031 sum
UDK
16
BBK
87.4
Kalit so`zlar: sin, pikir, analogiya, problema

1661340766_221118_121243