Оқыў қолланбалар

Өзбекстанда саўда қатнасықлары ҳәм исбилерменлик тарийхы

Опубликовано

63.3
Қ-88
Қудияров А.
Өзбекстанда саўда қатнасықлары хәм исбилерменлик тарийхы [Электрон ресурс] : оқыў қолланба / А. Қудияров. – Нөкис : ҚМУ, 2010. – 112 б. – 300 нусқа 2000 сўм
Kalit so`zlar: идея, саўда, исбилерменлик

Annotasiya: Оқыў қолланбада Өзбекстанда саўда қатнасықлары ҳәм исбилерменлик тарийхының ең әййемги дәуирлерден ҳәзирги күнге шекем басып өткен жолы, социал-экономикалық турмысына тийисли мәселелерге тоқталады.
Кудияров А. - Озбекстанда сауда катнасыклары. 2010