Жаңадан келген әдебиятларПовесть

Жетимниң жүреги

Опубликовано

84(Қк)
Аймурзаев Ж.
Жетимниң жүреги [Матн] : Өмирбаянлық повесть / Жолмурза Аймурзаев, мухаррир Г. Нызанова; тақризчи А. Садыков, С. Нийетуллаев, С. Пиржанов . – Нөкис : Jeti Iqli`m, 2022. – 360 бет : Шәртли баспа табағы: 20,93 ; 60х84 1/16. – 500 нусқа. – ISBN 978-9943-5002-9-7 : 59500 сўм
UDK
821.512.121
BBK
5 Қар
Kalit so`zlar: Кегейли, Уғылжан, Сейткамалов, Көшербай

Annotasiya: Автор китапта өзиниң жети жасынан баслап басынан өтиргенлерин көрсетип өткен.

Boshqa murojat nuqtalari:
Нызанова, Г./мухаррир/
Садыков, А./тақризчи/
Нийетуллаев, С./тақризчи/
Пиржанов, С./тақризчи/

А-11Ж. Аймурзаев - Жетимнин журеги