Оқыў қолланбалар

Эпикалық дәстүрлердиң даўамы

Опубликовано

83.3(5Қар)
Х-68
Хошниязов Ж.
Эпикалық дәстүрлердиң даўамы [Матн] : Топлам / Ж. Хошниязов, мухаррир Р. Палуаниязова; тақризчи З. Бекбергенова . – Нөкис : Билим, 2013. – 40 бет : Шәртли баспа табағы: 2,32 ; 60х84 1/16. – 500 нусқа. – ISBN 978-9943-4187-8-3 : Саўға
UDK
821.512.121 (092)
BBK
83.3 (5 Қар)
Kalit so`zlar: сахна, халық тәшуиши, лапыз

Annotasiya: Китапшада белгили шайыр, жазыушы, драматург, жәмийетлик искер Әмет Шамуратовтың дөретиушилик шеберликлери хаққында сөз болады.

Boshqa murojat nuqtalari:
Палуаниязова, Р./мухаррир/
Бекбергенова, З./тақризчи/

Эпикалык дастурлер дауамы