Жаңадан келген әдебиятларОқыў қолланбалар

 Ўзбек тили тарихи

Опубликовано

81.2(ўзб)
К-39
Киличов Н. Р.
Ўзбек тили тарихи [Матн] : Ўқув қўлланма / Назарбай Раджапбаевич Киличов, мухаррир Н. Раҳманов; тақризчи М. Қудайбергенов . – Тошкент : Фирдавс шох, 2022. – 120 бет : Шартли босма табоғи: 7,5 ; 60×84 1/16. – 100 нусха. – ISBN 978-99438306-6-0 : 25000 сўм
UDK
821.512.133-394
BBK
83.3 (5Ў)
Kalit so`zlar: топонимлар, зоонимлар, антонимлар, диалектлар

Annotasiya: Қўлланмада қадимги туркий тил хусусан Олтун ёруғ асари лексик қатламининг мавзувий-семантик гуруҳларини асослаш ва қадимги туркий тилнинг шакилланишида ўша давр диалектларинии ўрганиш ва бошқа масалалар ёритилган.

Boshqa murojat nuqtalari:
Раҳманов, Н./мухаррир/
Қудайбергенов, М./тақризчи/

Узбек тили тарихи