Жаңадан келген әдебиятлар

Funktsional analizdan misol va masalalar

Опубликовано

Ayupov Sh A. Funktsional analizdan misol va masalalar [Text] : O`quv qo`llanma / Sh. A. Ayupov, M. M. Ibragimov, K. K. Kudaybergenov; тақризчи V. I. Chilin, R. M. Turgunbaev ; O`zbekiston Respublikasi oliy va o`rta maxsus talim vazirligi. – Toshkent, 2009. – 301 bet Kalit so`zlar: Akslantirishlar, Ekvivalent, O`lchov, Lebeg integrali, Metrik fazolar, Normalangan fazolar, Topologik […]