Жаңадан келген әдебиятлар

Lotin yozuvidagi avtor jadvali

Опубликовано

78.37
L 85
Zohidova M. R.
Lotin yozuvidagi avtor jadvali [Электрон ресурс] / M. R. Zohidova; O`zbekiston Respublikasi Xalq ta`limi vazirlidi Respublika Ta`lim Markazi. – Tаshkent : Respublika ta`lim markazi, 2003. – 23 b. – 1000 nusxa
Kalit so`zlar: Shifr, avtor

Annotasiya: Bosma kartochkalarda shifr indeksi qo‘yiladi. Kartochkalardagi avtor belgilari esa shu avtor belgilarini qo`yish uchun tuzilgan avtor jadvaliga qarab berildi.

Avtor Jadvali(Бекманова)