Без рубрики

Доривор ўсимликлар интродукцияси

Опубликовано

Тўхтаев Б. Ё.
Доривор ўсимликлар интродукцияси [Электрон ресурс] : Ўқув қўлланма / Б. Ё. Тўхтаев, Э. Т. Ахмедов, В. Т. Қайсаров ; Ўзбекистон Республикаси Oлий ва ўpтa махсус таълим вазирлиги. – Тошкент : ТошДАУ, 2021. – 166 бет.
UDK
633.88+634.9
Kalit so`zlar: генофонд, интродукция, доривор ўсимлик, ер шари

Annotasiya: Ўқув қўлланмада Ўзбекистонга доривор ўсимликларни интродукциялаш тарихи, интродукция ва реинтродукция асослари, интродукция объектлари ва услублари ҳамда интордуцент ўсимликларнинг биоэкологик хусусиятлари ва уларни ташқи муҳит омилларига муносабатига доир маълумотлар келтирилган. Шу билан бирга ўсимликларни ташқи омилларга бўлган омиллардан келиб чиққан ҳолда интродукцион баҳолаш усуллари кўрсатилган. Шунингдек, Ўзбекистонда доривор ўсимликлар генофонди. Истиқболлари ва муаммолари, интродукция фанининг халқ хўжалигидаги ижтимоий ва иқтисодий аҳамияти ҳақида маълумотлар атрофлича ёритилган.

ИНТРОДУКЦИЯ. УКУВ КУЛЛАНМА (1)