Жаңадан келген әдебиятларОқыў қолланбалар

Quri`li`s materiallari` ha`m buyi`mlari`

Опубликовано

Mamutov U. B.
Quri`li`s materiallari` ha`m buyi`mlari` [Матн] : Oqi`w qollanba / U. B. Mamutov, мухаррир A. A. Abduraimova; тақризчи K. I. Baymanov, K. Turambetov ; O`zbekiston Respublikasi` joqari` ha`m orta arnawli` bilim ministrligi. – Toshkent : Fan va texnologiya, 2018. – 188 bet. – 200 nusqa. – ISBN 978-9943-11-896-6
UDK
691(075.8)
BBK
38.3ya73
Kalit so`zlar: cement, qum, beton

Annotasiya: Materiallardi`n tiykarg`i` qasiyetlerin ani`qlaw, ag`ash materiallari`n si`naw, tabiyiy tas materiallari`n tekseriw, betonlar ham quri`li`s qari`spalari`n si`naw ta`rtip qag`i`ydalari` tuwrali` magli`wmatlar berilgen.

Мамутов У. - Курылыс материаллары хам буйымлары. -Т. 2018