Жаңадан келген әдебиятларСабақлықлар

Иш юритиш

Опубликовано

65.9 (2)218
А 62

Иш юритиш [Электрон ресурс] : амалий қўлланма / М. Аминов [va boshq.]. -2-нашри. – Тошкент : Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2003. – 447 бет : 23,5 шартли босма табоқ ; 84х108. – Адади 5000. – ISBN 5-89890-061-6
BBK
65.050.2
Kalit so`zlar: Хужжатлар, фармойиш, ташкилий, ахборот, маълумот, ариза, баённома, далолатнома, ишончнома, билдиришнома, тавсифнома, ҳисобот

Annotasiya: Ушбу қўлланманинг биринчи нашридан кейинги ўтган вақт ичида ўзбек тилида бу соҳада ҳам атамалар барқарорлашди. Шуларни эътиборга олиб, ушбу нашр атамалар луғатини тузиш да муаллиф лар ўзбекча атамаларни асосий қилиб олишди (алифбо тартибида берилди). Луғатнинг иккинчи устунида лотин ёзувига ўтилишида қандайдир “кўирик” бўлишлиги учун атамаларнинг лотин ёзувидаги шакли, учинчи устунда эса сўзларнинг русча муқобили берилди.

Аминов М. -Иш юритиш. 2003