Жаңадан келген әдебиятларСабақлықлар

Fuqarolik protsessual huquqi

Опубликовано

67.404
I-11
Esanova Z. N.
Fuqarolik protsessual huquqi [Матн] : (Umumiy qism). Darslik / Z. N. Esanova, тақризчи M. M. Mamasiddiqov . – Toshkent : Yuridik adabiyotlar publish, 2022. – 328 б. : 26.5 б.т. ; Qog’oz bichimi 60*90 1/16. – 1000 нусха. – ISBN 978-9943-7580-8-7
UDK
347.9(07)
BBK
67.410ya7
Kalit so`zlar: fuqarolik, sud, dalil, da’vo

Annotasiya: Darslik “Fuqarolik protsessual huquqi” fanidan yurisprudensiya sohasi bakalavriat yo’nalishi talabalariga bag’ishlangan bo’lib, unda fanning umumiy qismi mavzulari o’rin olgan.
Esanova Z. - Fuqarolik protsessual huquqi. 2022