Жаңадан келген әдебиятларОқыў қолланбалар

Qaraqalpaq a`debiyattani`wi` ha`m a`debiy si`n tariyxi`

Опубликовано

83.3
J-30
Ja`rimbetov Q.
Qaraqalpaq a`debiyattani`wi` ha`m a`debiy si`n tariyxi` [Матн] : Oqi`w qollanba / Qurbanbay Ja`rimbetov, P. Nurjanov, J. Qaniyazova; тақризчи T. Kerwenov, J. Sagidullaeva; мухаррир A. Abdujalilov ; O`zbekiston Respublikasi` joqari` ha`m orta arnawli` bilimlendiriw ministrligi (Berdaq atindagi Qaraqalpaq ma’mleketlik universiteti). – No`kis : Yosh avlod matbaa, 2021. – 124 bet : Sha`rtli baspa tabag`i`: 7,74 ; 60×84 1/16. – 50 nusqa. – ISBN 978-9943-7123-4-8 : 57052,40 som
UDK
124.4(075.8)
BBK
81.2Qor-1(ya73)
Kalit so`zlar: ga`rezsizlik da`wiri, si`nshi`lar, a`debiy si`n

Annotasiya: Kitapta a`debiy si`nni`n` payda boli`wi` da`rekleri, qa`liplesiwi, rawajlani`w basqi`shlari` u`yrenilgen.

Boshqa murojat nuqtalari:
Kerwenov, T./тақризчи/
Sagidullaeva, J./тақризчи/
Abdujalilov, A./мухаррир/

1674730850