Жаңадан келген әдебиятларОқыў қолланбалар

Ulli` jipek joli` ha`m onin` adamzat tariyxi`nda tutqan orni`

Опубликовано

63.3(5 qar)313
S 40
Seytimbetov M.
Ulli` jipek joli` ha`m onin` adamzat tariyxi`nda tutqan orni`: Oqi`w qollanba / Mun`si`zbay Seytimbetov, S. Saymanov ; Berdaq ati`ndag`i` Qaraqalpaq ma`mleketlik universiteti. – No`kis : Qaraqalpaqstan, 2020. – 144 b. ; Ko`lemi 9 b/t, 8,37 sha`rtli b/t.. – 70 nusqa.. – ISBN 978-9943-6476-5-7 : 153495 so`m.
UDK
94(4-05/5-11)(075.8)
BBK
63.3(5 Qar)ya 7
Kalit so`zlar: Shag`atay uli`si da`wiri, Qubla aral boyi

Annotasiya: Oqiw qollanba joqari oqiw orinlari studentleri ha`m xalqimizdin` o`tmishine qizig`iwshilarg`a arnalg`an

Ulli jipek joli ham onin adamzat tariyxinda tutqan orni