Жаңадан келген әдебиятларОқыў қолланбалар

Qala quri`li`si` ha`m xojali`g`i`n sho`lkemlestiriw, rejelestiriw, basqari`w ha`m ekonomika

Опубликовано

Ilyasov A. T.
Qala quri`li`si` ha`m xojali`g`i`n sho`lkemlestiriw, rejelestiriw, basqari`w ha`m ekonomika [Электрон ресурс] : Oqıw qollanba / Allanazar Tórexanovish Ilyasov, J. A. Turgaev ; O`zbekistan Respublikasi` joqari` ha`m orta arnawli` bilimlendiriw ministrligi (Berdaq atindag’i Qaraqalpaq ma’mleketlik universiteti). – No`kis : Qaraqalpaqstan, 2020. – 140 bet
Kalit so`zlar: o`ndiris, marketing, menejment, joybarlasti`riw

Qala qurilisi ham xojaligin_sholkemlestiriw, rejelestiriw, basqariw