Жаңадан келген әдебиятларОқыў қолланбалар

Funktsional analizdan misol va masalalar

Опубликовано

Ayupov Sh A.
Funktsional analizdan misol va masalalar [Text] : O`quv qo`llanma / Sh. A. Ayupov, M. M. Ibragimov, K. K. Kudaybergenov; тақризчи V. I. Chilin, R. M. Turgunbaev ; O`zbekiston Respublikasi oliy va o`rta maxsus talim vazirligi. – Toshkent, 2009. – 301 bet
Kalit so`zlar: Akslantirishlar, Ekvivalent, O`lchov, Lebeg integrali, Metrik fazolar, Normalangan fazolar, Topologik fazolar, Chiziqli operatorlar

Annotasiya: Ushbu o’quv qo’llanma oliy ta’lim muassasalarida tahsil olayotgan bakalavriat talabalarini funksional analizning asosiy tushunchalari (to’plamlar nazariyasi, o’lchovlar va Lebeg integrali, metrik fazo, chiziqli, normalangan, Hilbert fazolari, ularda aniqlangan operator va funksionallarning xossalari) va ularning integral tenglamalarga tatbiqlari bilan tanishtirishga mo’ljallangan.

78