Жаңадан келген әдебиятларСабақлықлар

Erte da`wirdegi qaraqalpaq a`debiyati`

Опубликовано

83.3(Qar)
M-23
Ma`mbetov K.
Erte da`wirdegi qaraqalpaq a`debiyati` [Матн] : Sabaqli`q / Kamal Ma`mbetov, мухаррир Q. Ayapova; тақризчи Q. Orazi`mbetov, K. Allambergenov . – No`kis : Qaraqalpaqstan, 2020. – 232 bet : Sha`rtli baspa tabag`i`: 13,48 ; 60х84 1/16. – 100 nusqa. – ISBN 978-9943-6770-0-5 : 161029,37 som
UDK
82.0:821.512.121(075)
BBK
83.3(5Qar)
Kalit so`zlar: Jiyrenshe sheshen, Jiyen Ji`raw, Edil-Jayi`q

Annotasiya: Bul kitapta a`debiyat tariyxi` haqqi`nda so`z etiledi. sabaqli`q ekinshi ma`ret qayta basi`lmaqtq.

Boshqa murojat nuqtalari:
Ayapova, Q./мухаррир/
Orazi`mbetov, Q./тақризчи/
Allambergenov, K./тақризчи/

K.Mambetov-Erte dawirlerdegi qaraqalpaq adebiyati. 2020